พิธีเปิดกีฬาบัวน้ำเงินครั้งที่ 26

พิธีเปิดกีฬาบัวน้ำเงินครั้งที่ 26

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์ ครั้งที่ ๒๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬากลาง มทร.ธัญบุรี