วันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ

รศ. ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นประธานมอบรางวัลพ่อตัวอย่างประจำปี ๒๕๖๑ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี