รับมอบทุนการศึกษา

รับมอบทุนการศึกษา

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับมอบทุนการศึกษา จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และทุนสนับสนุนการก่อสร้างสถานีจอดรถจำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท จาก คุณพิเชษฐ์ เจียมบุรเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธัญบุรีขนส่ง จำกัด ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี