พิธีมอบรางวัล “ราชมงคลสรรเสริญ”

พิธีมอบรางวัล “ราชมงคลสรรเสริญ”

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “ราชมงคลสรรเสริญ” แก่ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี