พลอากาศเอกภคชาติ กฤษณะพันธุ์  ที่ปรึกษามทร.ธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดหว่านบุญ เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 61

พลอากาศเอกภคชาติ กฤษณะพันธุ์  ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดหว่านบุญ เนื่องในวันเข้าพรรษา  เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงาม จัดโดย องค์การนักศึกษา  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี