ภาพบรรยายกาศ งาน “78 ปี เกษตรปทุม”

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มทร.ธัญบุรี และสมาคมศิษย์เก่า เกษตรปทุมธานี  จัดงาน “78 ปี เกษตรปทุม”   วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2555  ณ  สนามกีฬา  คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต มทร.ธัญบุรี  เพื่ออำลานักศึกษาชั้นปีที่ 4 และพบปะสังสรรค์ ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน    โดยมีอาจารย์ บุคลากร ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก