รับมอบทุนการศึกษาจากคุณจิตรภณ นิศารัตน์ ประธานบริษัท T&P MOTO SPORT

รับมอบทุนการศึกษาจากคุณจิตรภณ นิศารัตน์ ประธานบริษัท T&P MOTO SPORT

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับมอบทุนการศึกษาจาก คุณจิตรภณ นิศารัตน์ ประธานบริษัท T&P MOTO SPORT เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่อไป ณ ห้องรับรอง มทร.ธัญบุรี