รัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา พบปะนักเรียนทุนพระราชทาน

รัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา พบปะนักเรียนทุนพระราชทาน

นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ H.E.Dr.Hang Chuon Naron รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อพบปะนักเรียนทุนพระราชทานฯ ณ ห้องรับรอง VIP มทร.ธัญบุรี