สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการบริหารความเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๓

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดโครงการบริหารความเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๓ โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะและวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ  ณ ห้องประชุมวิคตอเรีย มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี