ภาพบรรยากาศ การประชุมการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ

ภาพบรรยากาศ
การประชุมเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ต่างประเทศและระดมสมองเพื่อแสดงความคิดเห็นในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ

วันที่ 13 กันยายน 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์