การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ 27 ธ.ค. 2560

ประชุมสภา – การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐  ประจำวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี