นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “เตรียมเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน” รุ่นที่ ๓ 26 เม.ย. 2561

เตรียมสู่สายสนับสนุน – นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “เตรียมเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน” รุ่นที่ ๓  และบรรยายพิเศษเรื่อง “เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน” ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี