นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการคิดเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ 9 เม.ย. 2561

เปิดโครงการ – นายพงศ์พิชญ์  ต่วนภูษา  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการคิดเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์  รุ่นที่ ๒ จัดโดย กองบริหารงานบุคคล  ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี