ภาพบรรยากาศโครงการอบรมผู้นำนักศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ กิจกรรมที่ ๑ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมผู้นำนักศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ กิจกรรมที่ ๑ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

นายวิรัช โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้นำนักศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ กิจกรรมที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี และโรงแรมจันทรา รีสอร์ท จ.นครนายก

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี