ภาพบรรยากาศการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทุนการศึกษาต่อ ณ สหรัฐอเมริกา” วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพบรรยากาศการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทุนการศึกษาต่อ ณ สหรัฐอเมริกา” วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับ Takeo Suzuki Executive Director, PDSO/RO, Center for Global Education จาก University of Tennessee at Chattanooga สหรัฐอเมริกา ที่เดินทางมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทุนการศึกษาต่อ ณ สหรัฐอเมริกา” ให้กับนักศึกษาที่สนใจ ณ ห้องอบรม Professional Development Training Room ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี