ภาพบรรยากาศ การหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการและศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพบรรยากาศ การหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการและศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2561

รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์จาก Batangas State University ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการ และศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO ณ ห้องประชุมธัญกาฬ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี