ภาพบรรยากาศโครงการสร้างความตระหนักในศิลปวัฒนธรรมไทย “การละเล่นและกีฬาพื้นบ้าน” วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพบรรยากาศโครงการสร้างความตระหนักในศิลปวัฒนธรรมไทย “การละเล่นและกีฬาพื้นบ้าน” วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ผศ.รุ่งฤดี อภิวัฒนศร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการสร้างความตระหนักในศิลปวัฒนธรรมไทย “การละเล่นและกีฬาพื้นบ้าน” ณ อาคารยิมเนเซียม มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี