ความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัด International Cooperation in Capstone Design or Service Leaning with Appropriate Technology วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

ความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัด International Cooperation in Capstone Design or Service Leaning with Appropriate Technology วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Song Dong Joo จาก Yeungnam University ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัด International Cooperation in Capstone Design or Service Leaning with Appropriate Technology ณ ห้องประชุมธัญกาฬ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี