ภาพบรรยากาศโครงการ “เตรียมเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน” วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพบรรยากาศโครงการ “เตรียมเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน” วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2561

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “เตรียมเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน”และบรรยายพิเศษเรื่อง “เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน” ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี