ภาพบรรยากาศการมอบเครื่องผสมปุ๋ยชีวภาพ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพบรรยากาศการมอบเครื่องผสมปุ๋ยชีวภาพ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานมอบ เครื่องผสมปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้แก่โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา จ.สมุทรสาคร เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนและชาวบ้านในพื้นที่ โดยมีคณะครู นักเรียน และผู้นำชุมชน เข้าร่วมในการรับมอบดังกล่าว  ณ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา จ.สมุทรสาคร

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี