ภาพบรรยากาศมอบรถวีลแชร์ไฟฟ้า วันที่ 2 มีนาคม 2561

ภาพบรรยากาศมอบรถวีลแชร์ไฟฟ้า วันที่ 2 มีนาคม 2561

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับมอบรถวีลแชร์ไฟฟ้า ผลิตโดย ผศ.ดร.เดชฤทธิ์  มณีธรรม  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เพื่อมอบให้กับศูนย์บริการนักศึกษาพิการ กองพัฒนานักศึกษา  ณ หน้าหอเกียรติยศราชมงคลธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี