ภาพบรรยากาศโครงการเสน่ห์ผ้าไทยรวมใจศิลปศาสตร์ วันที่ 2 มีนาคม 2561

ภาพบรรยากาศโครงการเสน่ห์ผ้าไทยรวมใจศิลปศาสตร์ วันที่ 2 มีนาคม 2561

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันแต่งกายผ้าไทยใน “โครงการเสน่ห์ผ้าไทยรวมใจศิลปศาสตร์” ซึ่งทางคณะศิลปศาสตร์รณรงค์ให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่แต่งกายผ้าไทยทุกวัน และให้นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว เป็นสาขาวิชานำร่องในการแต่งกายผ้าไทย โดยให้แต่งกายทุกวันพฤหัส

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี