ภาพบรรยากาศ มอบเงินเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึก วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพบรรยากาศ มอบเงินเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึก วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2561

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับมอบดอกป๊อบปี้ จาก ดร.พรเพ็ญ  เกยานนท์  กรรมการมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก พร้อมมอบเงินเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึก  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี