ภาพบรรยากาศ การร่วมประกวดออกแบบเสื้อผ้าในงาน Happy V-day วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพบรรยากาศ การร่วมประกวดออกแบบเสื้อผ้าในงาน  Happy V-day วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธัญรดา มงคลอุทา นางสาวกัณฐมาศ ฤกษ์สุทธิ และทีมงานปี 2 สาขานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย แขนงการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการร่วมประกวดออกแบบเสื้อผ้าในงาน Happy V-day ณ ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี