ภาพบรรยากาศ เข้ารับประธานรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ 2561

ภาพบรรยากาศ เข้ารับประธานรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ 2561

ขอแสดงความยินดีกับ นางกุ๊ยเตียง  ปิ่นปฐมรัฐ  เข้ารับประธานรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” ประจำปี ๒๕๖๑ จัดโดยสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย  ณ หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี