ภาพบรรยากาส มอบทุนการศึกษาในโครงการ CSR ด้านการศึกษา วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพบรรยากาส มอบทุนการศึกษาในโครงการ CSR ด้านการศึกษา  วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2561

นายแพทย์สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษาในโครงการ CSR ด้านการศึกษา แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี มทร.ธัญบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 ทุน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 ทุน ณ ห้องประชุมเอเวอร์กรีน ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ปทุมธานี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี