ภาพบรรยายกาศพิธีเปิดงาน “ราชมงคลธัญบุรีนัดพบสถานประกอบการ 61” วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพบรรยายกาศพิธีเปิดงาน “ราชมงคลธัญบุรีนัดพบสถานประกอบการ 61” วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ราชมงคลธัญบุรีนัดพบสถานประกอบการ 61” โดยมีสถานประกอบการเข้าร่วมกว่า 100 บริษัท ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี