มอบกระเช้าเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่ นายอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

นายชุมพล  พรประภา  ประธานคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มอบกระเช้าเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ แก่ นายนิติชัย วิริยานนท์  นายอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี