ภาพบรรยากาศ โครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560

ภาพบรรยากาศ โครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560

ณ ห้องประชุมวิคตอเรีย มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี