พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “ข้าราชการไทยตัวอย่าง” แก่ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 30 เมนายน 2560

พลเอกพิจิตร  กุลละวณิชย์  เป็นประธานในพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “ข้าราชการไทยตัวอย่าง” สาขา นักบริหารพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐  แก่ รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ณ ศูนย์ประชุม  สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  กรุงเทพฯ

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี