การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอาหารของกลุ่มมทร. 9 แห่ง

ภาพบรรยากาศ รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอาหารของกลุ่มมทร. 9 แห่ง  ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล  มทร.ธัญบุรี วันที่ 26 ม.ค. 2560

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี