รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมทร.ธัญบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทร.ธัญบุรี ที่ได้รับรางวัล จากงาน “45th International Exhibition of Inventions Geneva ”เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมทร.ธัญบุรี  ร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทร.ธัญบุรี ที่ได้รับรางวัล จากงาน “45th International Exhibition of Inventions Geneva ”เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560

พลอากาศเอกประจิม  จั่นตอง  รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่  ดร.มนูศักดิ์ จานทอง  ผศ.ดร.กรวินท์วิชญ์  บุญพิสุทธินันท์  และดร.ณรงค์ชัย  โอเจริญ  นักวิจัยจาก มทร.ธัญบุรี ที่ไปคว้ารางวัลจากงาน “45th International Exhibition of Inventions Geneva ” สมาพันธรัฐสวิส ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทร.ธัญบุรี ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง  จากงาน “45th International Exhibition of Inventions Geneva ”

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี