รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมทร.ธัญบุรี พร้อมผู้บริหาร ร่วมมุทิตาจิต เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมทร.ธัญบุรี  พร้อมผู้บริหาร ร่วมมุทิตาจิต เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  พร้อมผู้บริหาร ร่วมมุทิตาจิต พระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมฺมธโช) ที่เข้ารับการถวายปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

20170323pr01_01 20170323pr01_02