นาย สุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30

นาย สุรชัย  ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30

นาย สุรชัย  ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2558 ร่วมกับผู้แทนจากกรมราชองครักษ์ กองราชพิธี สำนักพระราชวัง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ ตึกสำนักงานอธิการบดี

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี