ภาพเบื้องหลังการถ่ายทำวิดิทัศน์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

ภาพเบื้องหลังการถ่ายทำวิดิทัศน์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี