ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อน ผู้ช่วยอธิการบดีฯ เป็นประธานในการประชุมโครงการ การเขียนรายงานการประเมินตนเองฯ AUN-QA

ผศ.ไพบูลย์  แย้มเผื่อน  ผู้ช่วยอธิการบดีฯ  เป็นประธานในการประชุมโครงการ การเขียนรายงานการประเมินตนเองฯ AUN-QA 

ผศ.ไพบูลย์  แย้มเผื่อน  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานในการประชุมโครงการ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA) ณ ห้องประชุมธัญกาฬ  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี