พิธีเปิดโครงการติวเพื่อสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพบรรยากาย ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการติวเพื่อสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์  มทร.ธัญบุรี  วันที่ 21 ม.ค. 2560

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี