พิธีบำเพ็ญกุศล สตมวารทักษิณานุประทาน ๑๐๐ วัน การสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

ภาพบรรยากาศ รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล  สตมวารทักษิณานุประทาน ๑๐๐ วัน แห่งการสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร  สยามินทราธิราช  บรมนาถบพิตร  ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี