โครงการค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ของชมรมราชมงคลอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

ภาพบรรยากาศ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบกุญแจอาคารราชมงคล-ดิฐ-ณิชาภา อัศวพลังพรหม เฉลิมพระเกียติ 46 อาคารเรียนราชมงคลเฉลิมพระเกียรติ หลังที่ 46 โรงเรียนบ้านห้วยตาด ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค. 2559 ถึง 08 ม.ค. 2560 ให้กับ นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย โครงการค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ชมรมราชมงคลอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี