Open House RMUTT “นวัตกรรม สร้างสรรค์ ราชมงคลธัญบุรี” วันที่ 18 – 20 มกราคม 2560 อัลบั้ม 2

ภาพบรรยากาศงาน OpenHouse RMUTT “นวัตกรรม สร้างสรรค์ ราชมงคลธัญบุรี”

ซึ่งในงานพบกับ นวัตกรรมระดับชาติ , บริการวิชาการแก่ลังคม “ธัญบุรีโมเดล” , สินค้าจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ SMEs Turn Around และกิจกรรมอื่นอีกมากมาย ระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2560 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี