การแข่งขันวิชาการด้านการทอสอบความชำนาญทางจุลชีววิทยา ครั้งที่ 2 วันที่ 23 ก.ย. 2559

ภาพบรรยากาศพิธีมอบรางวัล AOAC:INTERNATIONAL THAILAND SECTION 2016 ในงานครั้งนี้นักศึกษาภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวิชาการด้านการทอสอบความชำนาญทางจุลชีววิทยา ครั้งที่ 2 จัดโดยสมาคมเอโอเอซี ประเทศไทยได้แก่ นางสาวชัญญาวีร์ แก่นร้านหญ้า นางสาวสิริลักษณ์ ทองแก้ว และนางสาวชลธิดา กัมพลานนท์  ณ ห้อง Conference Room C ไบเทค บางนา วันที่ 23 ก.ย. 2559

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี