พิธีแสดงมุทิตาจิต วันที่ 16 กันยายน 2559

ภาพบรรยากาศการแสดงมุทิตาจิต โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ร่วมถ่ายภาพกับผู้เกษียณอายุราชการ         ในพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ  ประจำปี 2559  ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี