กิจกรรมสานสัมพันธ์บัวสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 31 ก.ค. 2559

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  พร้อมผู้บริหารร่วมถ่ายภาพกับนักศึกษาใหม่ ในกิจกรรมสานสัมพันธ์บัวสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ สนามกีฬากลาง มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1