การสัมภาษณ์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์หัวข้อ”หอสุริยทัศน์ราชมงคล” วันที่ 07 พ.ย. 2559

ภาพบรรยากาศผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง7 และสถานีโทรทัศน์ NBT ถ่ายทำและสัมภาษณ์ ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และศิษย์เก่า มทร.ธัญบุรี เรื่อง หอสุริยทัศน์ราชมงคล ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี วันที่ 07 พฤศจิกายน 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1