การปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนฯ รุ่นที่ 6 วันที่ 15 พ.ย. 2559

ภาพบรรยากาศ รศ.ดร.ณฐา  คุปตัษเฐียร  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานให้โอวาทในการปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศสำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 6 วันที่ ณ ห้องประชุมกาสะลอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1