SMEs Start Up 2016 จัดโดยคณะบริหารธุรกิจ (มทร.ธัญบุรี) อัลบั้มที่ 3 ระหว่างวันที่ 11-13 พ.ย. 2559

ภาพบรรยากาศ นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการ สร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start Up) ระยะที่ 1 รุ่นที่ 10 ณ ตึก 4 ชั้น 9 ห้อง 901 คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1