กฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 วันที่ 13 พ.ย. 2559

ภาพบรรยากาศการทอดกฐินพระราชทาน โดย รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ถวาย  ณ วัดนิเวศน์ธรรมาราม จ.สุพรรณบุรี วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1