คุณฉลวย ฟักสุขจิตต์ ศิษย์เก่าราชมงคล พร้อมคณะ มอบเงินสมทบทุนการก่อสร้างหอพระ มทร.ธัญบุรี วันที่ 13 ต.ค. 2559

คุณฉลวย  ฟักสุขจิตต์  ศิษย์เก่าราชมงคล พร้อมคณะ  มอบเงินสมทบทุนการก่อสร้างหอพระ มทร.ธัญบุรี จำนวน 2 แสนบาทเศษ แก่ รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดี มทร.ธัญบุรี  ณ ห้องรับรอง มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1