มอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมพลังงานในชีวิตประจำวัน และการวิเคราะห์กระบวนการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม วันที่ 12 ต.ค. 2559

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมพลังงานในชีวิตประจำวัน และการวิเคราะห์กระบวนการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม แก่บุคลากร มทร.ธัญบุรีที่ได้รับรางวัล  ณ ห้องประชุมธัญกาฬ มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1