จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอาหารของกลุ่ม มทร. 9 แห่ง วันที่ 18 ส.ค. 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอาหารของกลุ่ม มทร. ๙ แห่ง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1